czwartek, 12 maj 2022 16:29

ETF a płynność – co trzeba wiedzieć?

ETF ETF Zdjęcie autorstwa Anna Nekrashevich z Pexels

Choć fundusze ETF dopiero zyskują na popularności, to wielu inwestorów dostrzega ich potencjał i chętnie dodaje je do swoich portfeli inwestycyjnych. Zanim jednak podejmą taką decyzję, często analizują oni wybrane ETF-y pod względem płynności. Dlaczego?

 

Czym jest płynność na rynku inwestycyjnym?

Płynność to jeden z najważniejszych terminów, z jakimi ma styczność każdy początkujący inwestor. Czym jest płynność? W odniesieniu do akcji, ETF-ów czy innych instrumentów notowanych na rynkach, to po prostu łatwość ich nabycia i sprzedaży, czyli odpowiednio dostępność na rynku i zainteresowanie nimi wśród inwestorów.

Chociaż płynność powinna być jednym z kluczowych czynników przy tworzeniu portfela inwestycyjnego, to – jak pokazuje praktyka – inwestorzy często o niej zapominają. Dlaczego? Powodem jest koncentrowanie się na innych kwestiach, w tym zwłaszcza:

  • Dla wielu inwestorów to właśnie poziom ryzyka, jakie będą musieli ponieść, jest kluczowy przy podejmowaniu decyzji.
  • Wysokość opłat nie pozostaje bez wpływu na zysk inwestora i dlatego ma wysoki priorytet.

Tymczasem od płynności danego instrumentu (np. funduszu ETF) zależy to, czy inwestor łatwo go spienięży, czyli otrzyma oczekiwaną kwotę środków.

Płynność a fundusze ETF – najważniejsze informacje

Jak wygląda kwestia płynności w przypadku funduszy ETF? W Polsce ETF-y nie są jeszcze szczególnie popularne. Ma to związek choćby z faktem, że jest to produkt stosunkowo nowy, z którym jeszcze niewielu inwestorów miało styczność – debiut funduszy ETF na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych miał miejsce dopiero w III kwartale 2010 r. Ma to swoje konsekwencje – często nabywcą lub sprzedawcą ETF-ów jest animator rynku, nie zaś inny inwestor.

Animatorzy rynku (market makers), o których więcej można przeczytać tutaj, to m.in. domy maklerskie. Dzięki nabywaniu różnych instrumentów na własny rachunek mogą one zaoferować je później klientom. Jednocześnie w ten sposób zapewniają one rynkowi płynność i zarabiają na spreadzie (różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży).

Płynność ETF-ów na tle innych instrumentów inwestycyjnych

Pod względem płynności fundusze ETF nie wypadają najlepiej ze względu na wciąż niewielką liczbę nabywających je inwestorów. Jak w tej kwestii ETF-y prezentują się na tle innych najpopularniejszych instrumentów inwestycyjnych?

Prawdą jest, że ETF-y cechują się mniejszą płynnością niż np. akcje. Inwestorzy preferujący aktywne inwestowanie mają nieporównywalnie więcej możliwości zarówno zakupu, jak i sprzedaży posiadanych papierów wartościowych. Z drugiej strony ETF-y są lepszą ofertą niż np. fundusze inwestycyjne, które pod względem płynności są jeszcze bardziej hermetyczne.

Jak uniknąć problemów ze sprzedażą ETF-ów? Najprostszym sposobem jest porównanie dostępnych funduszy. Główne czynniki wpływające na płynność ETF-ów to ich skład, wolumen obrotu oraz otoczenie inwestycyjne.